Bkav IPS Firewall - Next Genaration (BIF)
Thiết bị Firewall thế hệ mới
Firewall thế hệ mới (Next Generation Firewall – NGFW) là Firewall ngoài các tính năng truyền thống cung cấp khả năng bảo vệ các điểm yếu của hệ thống bằng cách ngăn chặn các kết nối không hợp lệ. Next Generation Firewall còn có khả năng mở rộng trong việc nhận biết, phân loại và ngăn chặn các luồng dữ liệu tấn công vào dịch vụ mà nó đang bảo vệ theo các ứng dụng và giao thức khác nhau. BIF NG-Firewall là Firewall thế hệ mới, bên cạnh các tính năng của NGFW như URL Filter, web Content Filter, Application Control, Load Balancing,VPN … BIF NG-Firewall duy nhất cung cấp khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công thường xuyên hiện nay là tấn công từ chối dịch vụ và tấn công vào ứng dụng web.
Mô hình hoạt động
Tính năng nổi bật
Phòng chống tấn công DDoS – Smart Defence
 •  BIF: Phát hiện bất thường và ngăn chặn tự động, cảnh báo tấn công cho quản trị qua SMS, email...
 •  Tự động cập nhật các mẫu nhận diện dấu hiệu tấn công từ Bkav
 •  Chống DDoS ở Application Layer và Network Layer (TCP SYN/ UDP/ ICMP Flood...)
Phòng chống tấn công ứng dụng web – Smart Filter
 •  BIF: Phát hiện và ngăn chặn tự động tấn công vào ứng dụng web
 •  Ngăn chặn các cuộc tấn công theo OSWASP Top 10
 •  Tự động cập nhật các mẫu nhận diện dấu hiệu tấn công từ Bkav
Mạng riêng ảo – VPN
BIF cung cấp giải pháp VPN – mạng riêng ảo với nhiều giao thức mã hóa bảo mật hiện đại và tốt nhất để đảm bảo tính an ninh tối đa trong hệ thống. Hỗ trợ cả 2 mô hình triển khai Site-to-Site và Remote Access.
Kiểm soát ứng dụng
 •  Kiểm soát các ứng dụng theo chính sách. Ví dụ: Không cho phép gửi email có kèm file văn bản để tránh lộ lọt thông tin; kiểm soát truy cập mạng xã hội, video...
 •  Đơn giản hoá cho người quản trị hệ thống
Cân bằng tải
 •  Cân bằng tải ra/vào hệ thống
 •  Đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ
 •  Tối ưu hoá chi phí đường truyền
Quản lý băng thông
Mô hình triển khai