Bkav Network Inspector (BNI)
Thiết bị phòng vệ vòng ngoài, phát hiện và cảnh báo tấn công
BNI là thiết bị phòng vệ vòng ngoài, phát hiện và cảnh báo tấn công. Bên cạnh việc giám sát tính sẵn sàng của các dịch vụ quan trọng trong hệ thống, BNI còn có khả năng phát hiện sớm kiểu tấn công nằm vùng, đặc trưng của các cuộc tấn công APT. Từ đó cảnh báo để quản trị hệ thống cách ly, xử lý các máy tính đã bị xâm nhập, ngăn chặn hacker có thể thọc sâu vào hệ thống.
Mô hình triển khai
Tính năng nổi bật
Cảnh báo
  •  Cảnh báo thời gian thực qua email, SMS
  •  Phân cấp trong cảnh báo: Chuyên viên – Trưởng phòng – Lãnh đạo đơn vị
Sản phẩm liên quan