Chính sách & Điều khoản

Chương trình Trao thưởng cho việc phát hiện lỗ hổng trong các sản phẩm của Bkav

Trong quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, Bkav luôn đề cao tính an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn của người sử dụng. Tuy nhiên, như một quy luật tự nhiên, mọi sản phẩm đều có thể có lỗ hổng, bất kể nhà sản xuất đã áp dụng các quy trình nghiêm ngặt đến mức nào.

Trong thời gian qua, Bkav đã nhận được một số ý kiến đóng góp quý báu từ cộng đồng, giúp các sản phẩm an toàn hơn. Nhằm khuyến khích hơn nữa sự hợp tác giữa Bkav và cộng đồng nghiên cứu an ninh mạng tại Việt Nam, chúng tôi xin được thông báo về Chương trình Trao thưởng cho việc phát hiện lỗ hổng trong các sản phẩm của Bkav.

Nội dung Chương trình

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các sản phẩm phần mềm, website của Công ty Bkav: Bkav Pro Internet Security, Bkav Home, eOffice, eGate…

- Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 25/10/2010

- Lỗ hổng: Các lỗ hổng được thông báo tới Bkav phải là lỗ hổng an ninh và chưa từng được công bố. Việc xác định mức độ nguy hiểm của lỗ hổng sẽ do các chuyên gia của Bkav thực hiện (Đánh giá mức nguy hiểm dựa trên mức độ ảnh hưởng đến hệ thống và khách hàng của Bkav). 

- Các lỗi chức năng của phần mềm cũng được khuyến khích thông báo tới chúng tôi, tuy nhiên những lỗi chức năng không nằm trong phạm vi của Chương trình này

- Cùng một lỗ hổng được cảnh báo trên một module được sử dụng trên nhiều website khác nhau sẽ được tính là một lỗ hổng

Giải thưởng

- Giải thưởng có giá trị trong giới hạn từ 500.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ, tùy theo mức độ nguy hiểm của lỗ hổng và mức độ ảnh hưởng tới hệ thống

- Ngoài ra, người phát hiện lỗ hổng được tặng 01 áo phông Bkav cùng 01 thẻ bản quyền Bkav Pro Internet Security thời hạn một năm

Gửi cảnh báo
Thấp
Trung bình
Cao
Vinh danh

Cảm ơn các bạn đã thông báo lỗi tới chúng tôi:

bit from MeePwn CTF team

Đoàn Trần Hoàng

Đỗ Văn Sơn

Nguyễn Huy Hùng

Nguyễn Minh Chiến

Đỗ Văn Sơn

Đinh Quốc Anh

Đỗ Văn Sơn

Nguyễn Văn Phước

Đoàn Trần Hoàng

Nguyễn Văn Phước

Đoàn Trần Hoàng

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Mạnh Luật

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Văn Phước 

Hoàng Quốc Thịnh

Nguyễn Mạnh Luật

Nguyễn Mạnh Luật

Bùi Xuân Quang

Dương Quốc Tín

Dương Quốc Tín

Lương Thế Minh Quang

Trần Trọng Nguyên

staff@hackerspace.vn

Trần Trọng Nguyên

Kataro92

Nguyễn Duy Mạnh

Lê Nguyên Dũng

Trần Vũ Hùng