Dịch Vụ Giám sát An ninh An toàn thông tin
Dịch vụ Giám sát An ninh An toàn thông tin của Bkav Cyber Security được cung cấp bởi Trung tâm Giám sát và Điều hành An ninh không gian mạng Bkav SOC.
Trung tâm Giám sát và Điều hành An ninh không gian mạng Bkav SOC thực hiện giám sát sử dụng bộ giải pháp giám sát an ninh do Bkav cung cấp, sử dụng công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu thông minh, công nghệ tự động hoá… Đồng thời cung cấp dịch vụ giám sát trên nền tảng hệ thống giám sát có sẵn của khách hàng.
Bkav Cyber Security sẽ đảm bảo hệ thống mạng và các ứng dụng, dịch vụ của khách hàng được theo dõi, giám sát, phát hiện sự cố với tần suất hoạt động 24/7.
Ưu điểm nổi bật
 • Giám sát sự cố 24x7x365.
 • Theo dõi, phân tích và phản ứng nhanh chóng, chính xác đối với các mối đe dọa đến hệ thống theo thời gian thực (real-time).
 • Cảnh báo sự cố an ninh mạng thông qua nhiều kênh liên lạc (App SOC, SMS, Email, Điện thoại).
 • Phối hợp ứng cứu sự cố theo quy trình ứng cứu chuẩn.
 • Tư vấn chuẩn hóa luật (rule) của các thiết bị bảo mật.
 • Định kỳ gửi báo cáo giám sát an ninh mạng..
 • Phát hiện mối hiểm họa mới nhờ cơ chế cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục về các mối đe dọa trong khu vực và trên thế giới.
 • Khả năng tích hợp đơn giản, dễ dàng với hệ thống thông tin của khách hàng.
Lợi ích khách hàng
 • Nhanh chóng phát hiện mối đe dọa, từ đó có những giải pháp ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.
 • Hạn chế các cảnh báo không chính xác (false positives).
 • Giảm chi phi đầu tư cho an toàn thông tin – không cần đầu tư một khoản lớn chi phí cho nhân sự và hạ tầng bảo mật, thay vào đó có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành.
 • Được đảm bảo về sự an toàn của hệ thống thông tin 24/7 trước các mối đe dọa trên Internet.