Cập nhật GitLab để vá nhiều lỗ hổng nghiêm trọng
15:57:00 | 10-05-2023

Mới đây, GitLab phát hành các bản cập nhật mới cho hai phiên bản Cộng đồng (CE) và Doanh nghiệp (EE), giải quyết nhiều lỗ hổng nghiêm trọng có thể đe doạ an ninh dữ liệu. Người dùng được khuyến cáo cập nhật GitLab càng sớm càng tốt.

GitLab là phần mềm phổ biến, quản lý mã nguồn mở của máy chủ Git giúp máy tính lưu trữ nhiều phiên bản khác nhau của một mã nguồn.

Lỗi nghiêm trọng nhất, có mã định danh CVE-2023-2478, điểm CVSS 9,6, được phát hiện trong GitLab CE và GitLab EE. Lỗ hổng ảnh hưởng nhiều phiên bản, từ 15.4 đến trước 15.9.7, từ 15.10 đến trước 15.10.6 và từ 15.11 đến trước 15.11.2. Nguy hiểm ở chỗ, bất kỳ ai có thể đăng nhập GitLab trên phiên bản Cộng đồng hoặc Doanh nghiệp bị ảnh hưởng đều có thể khai thác lỗ hổng, bằng cách chèn mã độc vào bất kỳ project (dự án) nào trong phiên bản đó.

Để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công, Bkav khuyến cáo các đơn vị, người dùng đang sử dụng GitLab cần lập tức thực hiện những việc sau:

- Cập nhật GitLab lên các phiên bản mới nhất, gồm 15.11.2, 15.10.6 và 15.9.7

- Rà soát các tài khoản có quyền đăng nhập; nếu có tài khoản không còn sử dụng, cần xóa tài khoản

- Rà soát mật khẩu tài khoản xác thực GitLab, đảm bảo các tài khoản đều sử dụng mật khẩu mạnh hoặc thực hiện xác thực đa yếu tố

Bkav