Bkav WAF
Giải pháp tường lửa ứng dụng web
Thiết bị tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ ứng dụng web và các cuộc tấn công DDOS thế hệ mới có thể bảo vệ ứng dụng web và dịch vụ web dựa trên những công nghệ cao cấp, giúp khách hàng tránh khỏi nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin, …
WAF cung cấp cho quản trị viên khả năng giám sát theo thời gian thực, dễ dàng tiếp cận, cấu hình với giao diện trực quan dễ sử dụng.
Mô hình triển khai
Chức năng
  • Ngăn chặn tấn công DdoS tầng mạng: IP based DDoS attack -, UDP based DDoS attack, TCP based DDoS attack
  • Phát hiện truy cập bất thường: Tự động ngăn chặn và cảnh báo cho người quản trị qua SMS, email
  • Tự động cập nhật mẫu nhận diện: Tự động cập nhật mẫu nhận diện tấn công liên tục từ trung tâm kiểm soát an ninh mạng của WorldData
  • Tự động cập nhật các mẫu nhận diện dấu hiệu tấn công
  • Theo dõi lưu lượng theo thời gian thực: Cung cấp giải pháp giám sát lưu lượng web, các thông tin về lưu lượng truy cập web gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, User-Agent, Referers,… Cung cấp cho người quản trị cái nhìn tổng quan và dễ dàng xử lý và nắm bắt khi có sự cố xảy ra.
  • Tăng tốc ứng dụng web: Cung cấp cơ chế cân bằng tải thông minh giúp cho ứng dụng hoạt động một cách hiệu quả và an toàn, giảm thiểu tiêu tốn tài nguyên của máy chủ ứng dụng.
  • Đảm bảo mức độ sẵn sàng của hệ thống: Cung cấp công cụ đảm bảo cho hệ thống luôn sẵn sàng với nhiều công nghệ cân bằng và chia tải thông minh.
  • Hệ thống báo cáo, cảnh báo thông minh: Giao diện người dùng thân thiện, dễ dàng quản lý, trích xuất báo cáo về hệ thống. Định kỳ gửi báo cáo theo mẫu giúp người quản trị nắm được tình hình hệ thống mà không cần mất nhiều thời gian để tổng hợp.
  • Ứng dụng công nghệ AI Phòng chống tấn công ứng dụng web: Command Injection; Cross site scripting; HTTP Pollution; LDAP Injection; Path Traversal and LFI, RFI; SQL Injection; XML Injection
  • Ứng dụng công nghệ AI để phòng chống tấn công DDoS ở Application layer: HTTP Slowloris, HTTP Slowbody, HTTP Slowread, HTTP Flood