Bkav VPN Gateway
Giải pháp Bkav VPN Gateway Scan
VPN Gateway là thiết bị tạo đường truyền VPN, kết nối bảo mật, tin cậy giữa các cá nhân, văn phòng, trụ sở ở xa với nhau dự trên đường truyền Internet cơ bản, hoặc giúp mở rộng thêm quy mô hạ tầng dịch vụ của các tổ chức, công ty, sở ban ngành đoàn thể
BVG cung cấp các công nghệ xác thực, bảo mật VPN mới nhất hiện nay như sử dụng chữ ký số, OTP và xác thực nhiều lớp
BVG có thể tích hợp vào tất cả các hệ thống và có khả năng kết nối với tất cả các thiết bị VPN chuyên dụng khác
Mô hình triển khai
Tính năng
Basic Functions
 • Router – Hỗ trợ các tính năng quay số PpoE
 • Firewall acces
  • Phân quyền người dùng VPN
  • Phân quyền theo IP đích
  • Phân quyền theo cổng dịch vụ
  • Phân quyền theo nhóm phòng ban
 • Quality of Service
  • Giới hạn băng thông theo nhóm người dùng
  • Giới hạn băng thông cho các loại dịch vụ
 • CAS Managerment
  • Quản lý chữ ký số
   • Hỗ trợ kết nối với dịch vụ LDAP
   • Hỗ trợ kết nối với dịch vụ AP
   • Hỗ trợ kết nối với dịch vụ Radius
  • Quản lý các kết nối với các dịch vụ xác thực tập trung
   • Quản lý chữ ký số công
   • Quản lý chữ ký số nội bộ
 • VPN
  • Hỗ trợ giao thức xác thực SSL
  • Hỗ trợ giao thức xác thực IPSec
  • Hỗ trợ giao thức xác thực DTLS
  • Hỗ trợ giao thức xác thực SSTP
  • VPN đáp ứng các mô hình Client-to-site và site-to-site
  • Hỗ trợ phương pháp xác thực sử dụng Userpass
  • Hỗ trợ phương pháp xác thực sử dụng chữ ký số
  • Hỗ trợ phương pháp xác thực sử dụng OTP
  • Hỗ trợ xác thực nhiều lớp
  • Hỗ trợ giải thuật mã hóa: 3DES, AES-128, AES-256
Advanced Functions
 • VPN
  • Auto Completion
  • Auto Suggestion
  • Quick Definition
  • Configuration Wizard